Bokwall Rislund bistår Patricia Industries i förvärvet av Advanced Instruments

Patricia Industries, en del av Investor AB, har ingått ett avtal om att förvärva det amerikanska bolaget Advanced Instruments, en ledande global leverantör av instrument och relaterade engångsprodukter för osmolalitetstestning inom klinik-, biofarma- och mat & dryck-marknaderna. BOKWALL RISLUND biträder Patricia Industries med internationell förvärvskontroll i affären. För mer information, se pressmeddelandet från Investor AB.