BOKWALL RISLUND bistår Com Hem i fusionen med Tele2

Den 9 januari 2018 träffade styrelserna i Tele2 Group (Tele2) och Com Hem Holding AB (Com Hem) en överenskommelse om en sammanslagning av bolagen genom en aktiebolagsrättslig fusion. Affärens genomförande förutsätter bland annat godkännande från EU Kommissionen. För mer information om affären se Com Hems pressmeddelande.

BOKWALL RISLUND, som biträtt Com Hem i de konkurrensrättsliga frågorna i samband med affären, kommer att bistå Com Hem i arbetet med att erhålla EU Kommissionens godkännande.