Arla Foods förvärv av Gefleortens mejeri godkänns efter fördjupad undersökning

I juni 2017 meddelade Gefleortens mejeri att man ingått avtal om att överlåta verksamheten till Arla Foods AB. Förvärvet var villkorat av godkännande från Konkurrensverket. Konkurrensverket fattade den 3 augusti beslut om att inleda en fördjupad undersökning av förvärvet. Denna undersökning avslutades den 18 oktober genom att Konkurrensverket beslutade att godkänna affären utan några invändningar. BOKWALL RISLUND biträdde Arla Foods vid Konkurrensverkets prövning.

För mer information, se Arla Foods pressrelease.

Detta är den andra fördjupade undersökningen som Konkurrensverket har genomfört i år. I båda fallen har förvärvaren biträtts av BOKWALL RISLUND, och i båda fallen har myndigheten godkänt affären utan några invändningar.