Arla Foods förvärv av Falbygdens Ost godkänns

Arla Foods anmälde i november 2014 ett förestående förvärv av Falbygdens Ost till Konkurrensverket. Falbygdens Ost lagrar och förädlar hårdost och är även en av Sveriges största importörer av utvald delikatess- och dessertost. Konkurrensverket beslutade i december 2014 att inleda en särskild undersökning av affären. Efter en ingående undersökning av affären har Konkurrensverket beslutat att godkänna affären utan några invändningar. BOKWALL RISLUND Advokatbyrå företrädde Arla Foods vid Konkurrensverkets prövning.