Analys av Per-Owe Arfwedson och Hampus Stefansson: Möjligt att förlänga en avtalsspärr

Den 6 december 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) dom i mål nr 6326-18. I avgörandet konstaterade HFD att det är möjligt för en upphandlande myndighet att förlänga en meddelad avtalsspärr, men att förlängningen måste meddelas till samtliga anbudsgivare och anbudssökande för att vara giltig. Per-Owe Arfwedson och Hampus Stefansson analyserar domen och de praktiska konsekvenserna av den.

 

Ta del av analysen här:

https://www.jpinfonet.se/JP-UpphandlingsNet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Ar/2020/analyser/d_3851859-mojligt-att-forlanga-en-avtalssparr–analys