Analys av Per-Owe Arfwedson och Erik Sollenberg: Administrativa avgifter i offentligt upphandlade avtal

Får en upphandlande myndighet ställa avtalsvillkor som innebär att leverantören ska betala en ersättning (så kallad administrativ avgift) för att den upphandlande myndigheten ska få täckning för sina upphandlingskostnader? Den frågan har analyserats av Per-Owe Arfwedson och Erik Sollenberg i en artikel för JP Upphandlingsnet.

Ta del av analysen här (kräver inloggning till JP Upphandlingsnet):
https://www.jpinfonet.se/JP-UpphandlingsNet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Ar/2020/analyser/d_4100223-pengarna-tillbaka–om-administrativa-avgifter-i-offentligt-upphandlade-avtal–analys#