Analys av Lina Håkansson Kjellén och Hampus Stefansson: Förtroendeförhållandet är centralt vid uteslutning

EU-domstolen konstaterade i ett färskt avgörande (C-267/18 Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93) att det kan vara tillåtet att utesluta en leverantör vars tidigare upphandlade avtal hävts på grund av ett otillåtet användande av underleverantör om denna brist påverkat förtroendet för leverantören. EU-domstolen betonade i målet att den upphandlande myndigheten måste göra sin egen bedömning av de bakomliggande omständigheterna till hävningen. Lina Håkansson Kjellén och Hampus Stefansson analyserar vilka praktiska konsekvenser domen får för svenska förhållanden.

Ta del av analysen här: https://www.jpinfonet.se/JP-UpphandlingsNet/Analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Ar/2019/analyser/d_3816535-fortroendeforhallandet-ar-centralt-vid-uteslutning–analys