Ahlsells förvärv av ViaCon VA godkänns efter fördjupad undersökning

Ahlsell tecknade i juni 2017 avtal om att förvärva den konkurrerande VA-distributören ViaCon VA. Förvärvet var bland annat villkorat av godkännande från Konkurrensverket. Konkurrensverket fattade den 2 augusti beslut om att inleda en fördjupad undersökning av förvärvet. Denna undersökning avslutades den 29 september genom att Konkurrensverket beslutade att godkänna affären utan några invändningar. BOKWALL RISLUND biträdde Ahlsell vid Konkurrensverkets prövning.

För mer information se Ahlsells pressrelease.