JCDecaux vinner målet som slår fast att kommuner inte får begära särskild ersättning för användning av offentlig plats i koncessioner – Högsta förvaltningsdomstolen nekar prövningstillstånd till Uppsala kommun

Kommunen ville ta ut en fast ersättning för koncessionen och även låta anbudsgivarna tävla om vem som kunde bjuda högst ytterligare ersättning utöver den av kommunfullmäktige fastställda taxan för reklamskyltar. Domstolen konstaterar att detta strider mot Avgiftslagen som reglerar på vilket sätt en kommun får ta ut ersättning för användningen av offentlig plats. Avgiftslagen tillåter […]