Aleris Diagnostik vinner viktigt konkurrensmål

I en upphandling som gjordes av Stockholms läns landsting 2008 ingick Aleris Diagnostik AB (Aleris) två samarbetsavtal med andra företag på marknaden. Aleris syfte med avtalen var att säkra fullständiga vårdkedjor för patienterna medan Konkurrensverket ansåg att avtalen syftade till att begränsa konkurrensen i upphandlingen. Det faktum att samtliga avtalsparter lämnade egna fristående anbud i […]