Erik Edström till Bokwall Rislund Advokatbyrå

BOKWALL RISLUND har glädjen att meddela att Erik Edström kommer att ansluta till byrån. Erik Edström är specialiserad på upphandlingsrätt och kommer närmast från SKL Kommentus AB där han arbetat med SKL Kommentus AB:s upphandlingar och bl.a. ansvarat för kvalitetssäkring, varit processförare i upphandlingsprocesser samt föreläst om upphandlingsrätt. Erik har även genomfört notarietjänstgöring och arbetat […]