Skip links

TJÄNSTER

KONKURRENSRÄTT

Konkurrensregler är centrala för vår samhällsekonomi och påverkar alla större företag. Vi hjälper våra kunder att realisera sina affärsmål inom ramen för svenska och internationella konkurrensregler.

UPPHANDLINGSRÄTT

Offentliga avtal är en central del av svenskt näringsliv och gäller ofta samhällsviktiga och omfattande uppdrag. Bästa anbudet ska vinna och affären ska samtidigt vara hållbar och lönsam. Den offentliga affären är en väsentlig och många gånger omistlig del av verksamheten för aktörer på den offentliga marknaden. Detta samtidigt som upphandlingsförfarandet detaljstyrt och inte sällan komplicerat. Den offentliga affären skiljer sig därför från hur andra kommersiella avtal ingås och kräver särskilda överväganden och erfarenheter.  Vi lämnar juridisk och strategisk rådgivning till våra kunder för att hantera helheten i den offentliga affären , både i den enskilda affären och långsiktigt.

COMPLIANCE & REGULATORY

Vi hjälper företag och organisationer att få rutiner på plats för att följa viss tvingande lagstiftning och biträder med företagsinterna utredningar och riskhantering när överträdelser misstänks.