Analys av Lina Håkansson Kjellén och Erik Sollenberg

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt avgörande i mål nr 5924-17 att det i princip är oförenligt med upphandlingslagstiftningen att ange i en upphandling att anbud med ett pris under en viss nivå, så kallade golvpriser, kommer att förkastas. Lina Håkansson Kjellén och Erik Sollenberg analyserar domen och de praktiska konsekvenserna av den. Ta del av […]