Konkurrensverket avslutar utredning om Arlas förändrade regler för splitt-leveranser

Konkurrensverket har beslutat att avsluta den utredning som man bedrivit under ca 1,5 år av Arlas förändrade stadgeregler för hur svenska medlemmar får sälja mjölk till konkurrerande mejeriföretag. Konkurrensverkets beslut innebär att Arlas förändrade regler kan fortsätta att tillämpas. Bokwall Rislund företrädde Arla i denna utredning.