Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund Advokatbyrå bjuder in till webinar

Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund anordnar webinar på temat offentlighet och sekretess vid upphandling. Vid offentlig upphandling är frågor om offentlighet och sekretess alltid relevanta. Som anbudsgivare är det avgörande att ha kunskap om vilka regler som gäller för att skydda sitt eget anbud och vilken information man har rätt att begära från […]