EasyPark Group avser förvärva Flowbird Group

EasyPark Group, ett av de globalt ledande företagen inom mobila parkeringstjänster med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien, avser att förvärva Flowbird Group, ett globalt mobilitetsföretag som tillhandahåller integrerade parkerings- och transportlösningar. Bokwall Rislund har biträtt EasyPark Group i regulatoriska frågor, bland annat i samband med Konkurrensverkets och Inspektionen för strategiska produkters godkännande av transaktionen. […]

Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund Advokatbyrå bjuder in till webinar

Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund anordnar webinar på temat offentlighet och sekretess vid upphandling. Vid offentlig upphandling är frågor om offentlighet och sekretess alltid relevanta. Som anbudsgivare är det avgörande att ha kunskap om vilka regler som gäller för att skydda sitt eget anbud och vilken information man har rätt att begära från […]