Vi söker specialiserade jurister!

BOKWALL RISLUND är en högspecialiserad advokatbyrå som fokuserar på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning. Vi har bedrivit verksamheten sedan årsskiftet och det har gått mycket bra och vi känner oss nu redo att växa ytterligare genom att anställa en till två erfarna specialister inom konkurrensrätt och/eller upphandlingsrätt.

Om du har arbetat praktiskt med denna typ av frågor på advokatbyrå eller liknande under ett antal år, har erfarenhet från att projektleda större konkurrens- eller upphandlingsärenden och är redo för en ny utmaning, är det en god start. Vi letar efter personer som trivs med att ta eget ansvar, är utpräglade lagspelare och som har lätt att samarbeta med kollegor, klienter och motparter. Vidare tror vi att du har en entreprenöriell ådra och att du är resultatorienterad.

Det vi kan erbjuda är möjligheten att aktivt få vara med att påverka utformningen av BOKWALL RISLUND Advokatbyrå samtidigt som du får projektleda profilärenden inom konkurrens- och upphandlingsrätten. Vi är en platt organisation där alla medarbetare har full insyn i verksamheten och där ambitionen är att på sikt kunna erbjuda alla jurister delägarskap. Vi tillämpar marknadsmässiga anställningsvillkor väl i nivå med de största advokatbyråerna på marknaden.

Våra medarbetare är alla ense om att bygga och driva en advokatbyrå utifrån tre kärnvärden: kundnytta, delaktighet och trivsel. Vi tror även på att ta socialt ansvar och att verksamheten ska stötta sin omvärld. Byrån stödjer därför utvalda ideella verksamheter med pro bono rådgivning och en andel av den vinst vi genererar.

Delar du våra värderingar och har drivkraften och intresset att bli en riktigt skicklig advokat inom våra rättsområden kanske vi har en framtid ihop. Skicka din ansökan till Maria Hagberg på maria.hagberg@br-a.se. Bifoga ett personligt brev, meritförteckning, betyg och i förekommande fall arbetsintyg eller andra vitsord. Vi kommer att hantera ansökningar och kalla till intervjuer löpande, varför vi emotser din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 25 september 2015. Tillträde sker så snart som möjligt.

För mer information om oss kan du besöka www.bokwallrislund.se och har du frågor får du gärna höra av dig till Carl Bokwall (carl.bokwall@br-a.se, 0720-78 76 11) eller Olle Rislund (olle.rislund@br-a.se, 0720-78 76 10).