Sofia och Helena analyserar domar i Högsta Förvaltningsdomstolen gällande mål om onormalt låga anbud

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 28 januari friande och fällande domar i fyra mål som rör frågan om uteslutning av anbudsgivare på grund av onormalt låga anbud. Sofia Hertz och Helena Selander analyserar rättsfallen.

http://upphandling24.se/hfd-reder-ut-begreppen-kring-onormalt-laga-anbud/