Carl och Gabriella kommentarer problematiken med en alltför stor frihet för de myndigheter som använder ramavtal

I en krönika för Upphandling24 kommenterar Carl och Gabriella Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6450-15 och problematiken med en alltför stor frihet och obundenhet för de myndigheter som använder ramavtal. http://upphandling24.se/svar-balansgang-mellan-ramavtal-och-bra-affar/