Carl och Helena reder ut de nya regler kring leverantörer som ingått konkurrensbegränsande samarbeten.

Hur säkert måste en kartell bevisas för att leverantören ska få uteslutas? Carl och Helena reder ut begreppen och de nya regler kring leverantörer som ingått konkurrensbegränsande samarbeten. Läs mer på Inköpsrådet:  http://inkopsradet.se/expert/grund-uteslutning-av-leverantor/