Carl analyserar rättsläget avseende utvärdering av referenser och erfarenhet

Läs Carl Bokwalls analys av rättsläget avseende utvärdering av referenser och erfarenhet http://inkopsradet.se/expert/sa-utvarderas-referenser/