HFD ökar bördan och riskerna för anbudsgivare

Högsta förvaltningsdomstolen har i två nyligen meddelade avgöranden kommit fram till att en leverantör normalt sett inte kan anses lida skada av en överträdelse av upphandlingsreglerna om felet inte påtalas för myndigheten under upphandlingen. HFD inför alltså en påtalandeskyldighet (preklusion) ”bakvägen” genom tolkning av skaderekvisitet.

Oavsett om man tycker detta är rätt eller fel så kommer denna påtalandeskyldighet medföra en ökad arbetsbörda för leverantörer som vill delta i offentliga upphandlingar. Leverantörerna måste bli betydligt mer aktiva under anbudstiden och granska upphandlingsdokumenten mer noggrant samt tidigare identifiera och juridiskt bedöma potentiella överträdelser och om dessa kan lägga hinder för anbuden.

Advokaterna Lina Håkansson Kjellén och Carl Bokwall kommer under ett digitalt frukostmöte tisdag den 15 februari 2022 kl. 9.00-10.00 analysera vad påtalandeskyldigheten kan innebära och hur den påverkar anbudsarbetet och konkurrensen om offentliga affärer. Anmälan sker till maxine.ridderborg@br-a.se senast den 11 februari 2022.

Advokat Lina Håkansson Kjellén kommenterar också HFD:s avgöranden på Inköpsrådet.