Carl och Amir talade på Inköpsrådets konferens

Carl Bokwall och Amir Mohseni har idag talat på Inköpsrådets konferens ”Nya LOU och LUF”. Carl gick igenom den nya lagen om tjänstekoncessioner som förväntas träda ikraft nästa år och förutsättningarna för att tilldela sådana kontrakt i framtiden. Amir gick igenom möjligheterna för upphandlande myndigheter och enheter att ändra i kontrakt under kontraktens löptid samt möjligheterna att ändra i förfrågningsunderlag under anbudstiden.

Mer information om konferensen och föredragen finns på http://inkopsradet.se/2dec