Carl och Lina talade på Upphandling24 konferens

Carl Bokwall och Lina Håkansson har idag talat på Upphandling24:s konferens Upphandlingsjuridik i praktiken. Carl talade om rättspraxis och förutsättningarna för att en upphandlande myndighet ska få förkasta anbud som anses “onormalt låga”. Lina gick igenom vad som gäller vid referenstagning i kvalificeringsfasen respektive utvärderingsfasen och om upphandlande myndigheter kan se till sin egen erfarenhet av en anbudsgivare.

Mer information om konferensen och föredragen finns på http://upphandling24.event.idg.se/event/upphandlingsjuridik/.