Artikelserie om ändringar i upphandlade avtal

De nya upphandlingslagarna innehåller ett antal bestämmelser om vilka ändringar som får genomföras i upphandlade kontrakt och ramavtal. I en artikelserie på Inköpsrådet går Lina Håkansson Kjellén, Per-Owe Arfwedson och Erik Sollenberg igenom de olika bestämmelserna och vad de innebär. Första delen kan läsas här: https://inkopsradet.se/upphandling/tydligare-regler-styr-andringar-i-avtal/