Sarah Ek

Senior Associate / Advokat
Sarah är specialiserad inom konkurrensrätt samt FDI- och säkerhetsskyddsrelaterade frågor.
Sarah har erfarenhet av olika typer av konkurrensrättsliga frågor inom flera olika industrier, såsom kontroll av företagskoncentrationer, konkurrensrättslig efterlevnad och tillsynsärenden, samt erfarenhet av upphandlingsrättsliga frågor där hon har företrätt såväl beställare som leverantörer i överprövningsprocesser. Sarah har även erfarenhet av den nya svenska FDI-lagstiftningen och överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen.

Erfarenhet

Utbildning

Språk

Sarah Ek

Senior Associate / Advokat
Sarah är specialiserad inom konkurrensrätt samt FDI- och säkerhetsskyddsrelaterade frågor.
Sarah har erfarenhet av olika typer av konkurrensrättsliga frågor inom flera olika industrier, såsom kontroll av företagskoncentrationer, konkurrensrättslig efterlevnad och tillsynsärenden, samt erfarenhet av upphandlingsrättsliga frågor där hon har företrätt såväl beställare som leverantörer i överprövningsprocesser. Sarah har även erfarenhet av den nya svenska FDI-lagstiftningen och överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen.

Verksamhetsområde

Konkurrensrätt

Utländska direktinvesteringar (FDI) & Säkerhetsskydd

Kontakt