Skip links

Petter Florwald

Biträdande jurist

petter.florwald@br-a.se

Petter är specialiserad på offentlig upphandling. Han har mer än tio års praktisk erfarenhet av upphandlingsjuridiska frågor från flera olika statliga myndigheter. 

Erfarenheter:
• 2022- Biträdande jurist, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå
• 2017-2022 Upphandlingsjurist, Polismyndigheten
• 2015-2017 Upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
• 2010-2015 Upphandlingsjurist, Kammarkollegiet

Utbildning:
• 2009 Jur.kand., Uppsala universitet

Språk:
Svenska och engelska

petter.florwald@br-a.se