Charlotte Törnstrand

Biträdande jurist
Charlotte är specialiserad på konkurrensrätt.

Erfarenhet

Utbildning

Språk

Charlotte Törnstrand

Biträdande jurist
Charlotte är specialiserad på konkurrensrätt.

Verksamhetsområde

Kontakt