EasyPark Group avser förvärva Flowbird Group

EasyPark Group, ett av de globalt ledande företagen inom mobila parkeringstjänster med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien, avser att förvärva Flowbird Group, ett globalt mobilitetsföretag som tillhandahåller integrerade parkerings- och transportlösningar. Bokwall Rislund har biträtt EasyPark Group i regulatoriska frågor, bland annat i samband med Konkurrensverkets och Inspektionen för strategiska produkters godkännande av transaktionen. […]

VR Group förvärvar MTR Express

VR Group förvärvar MTR Express (Sweden) AB (MTRX) från MTR Nordic AB. MTRX bedriver kommersiell fjärrtågtrafik i Sverige, främst på sträckan Stockholm- Göteborg. Förvärvet av MTRX gör att VR expanderar sin verksamhet på den svenska persontrafikmarknaden från regional upphandlad kollektivtrafik till kommersiell fjärrtågtrafik. BOKWALL RISLUND har biträtt VR Group i regulatoriska frågor. För mer information, […]

Vi söker jurister med fokus på konkurrensrätt och utländska direktinvesteringar

BOKWALL RISLUND Advokatbyrå, B.R.A, söker en eller flera biträdande jurister till vår verksamhetsgrupp inom konkurrensrätt och utländska direktinvesteringar. Vi är en högspecialiserad advokatbyrå som fokuserar på konkurrensrätt, granskning av utländska direktinvesteringar (FDI) och offentliga affärer/upphandlingsrätt samt avtal och tvister inom dessa och närliggande regulatoriska rättsområden. Våra klienter söker vår rådgivning vid kritiska affärer inom rättsområden […]

Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund Advokatbyrå bjuder in till webinar

Swedish Labtech i samarbete med Bokwall Rislund anordnar webinar på temat offentlighet och sekretess vid upphandling. Vid offentlig upphandling är frågor om offentlighet och sekretess alltid relevanta. Som anbudsgivare är det avgörande att ha kunskap om vilka regler som gäller för att skydda sitt eget anbud och vilken information man har rätt att begära från […]