Skip links

“Clients value that the team is "knowledgeable, with high business acumen, providing a pragmatic approach and actionable advice." - Chambers and Partners

UPPHANDLINGSRÄTT

UPPHANDLINGSRÄTT

Offentliga kontrakt utgör en viktig del av svenskt näringsliv, omfattar samhällsviktiga uppdrag och finansieras med allmänna medel. Av dessa skäl är det viktigt att upphandlingar går rätt till och att leverantören med bäst anbud utför uppdraget. Vi lämnar klar och användbar juridisk och strategisk rådgivning och engagerat biträde åt leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter för att åstadkomma detta. Vi arbetar företrädesvis med företag som är ledande inom sin bransch eller med stora statliga myndigheter och bolag i enskilda stora projekt eller processer. Utöver löpande rådgivning till våra kärnkunder erbjuder följande tjänster:

• Juridiskt Anbudsstöd
• Juridiskt Upphandlingsstöd
• Upphandlingsrättsliga processer

Juridiskt Anbudsstöd
Företag som erhåller en betydande del av sin omsättning från offentliga kontrakt och därför ser anbud i offentlig upphandling som en kritisk del av sin affär bör ha ett strategiskt och konsekvent förhållningssätt till offentlig upphandling och sitt anbudsarbete. Vår erfarenhet är att det är viktigt att komma in tidigt i anbudsarbetet för att kunna vara ett effektivt bollplank genom hela processen och för att kunna lämna skarp rådgivning i både mindre frågor och frågor av mer avgörande art såsom eventuell överprövning. Vi erbjuder tjänsten endast till en av de ledande branschaktörerna eftersom samarbetet är tänkt att vara långsiktigt och vi vill vara en strategisk rådgivare åt kunden.

Vår uppgift är att i nära samarbete med kundens anbudsteam och ledning tillföra juridisk kvalitetssäkring och strategisk rådgivning. Inte alla anbudsprojekt motiverar våra tjänster, men eftersom tjänsten är skalbar kan den anpassas efter kunders olika behov och behovet i den enskilda upphandlingen beroende på komplexitet och riskbild. Vanligtvis arbetar vi dock med projekt av större betydelse för våra kunder.

Juridiskt Upphandlingsstöd
I stora upphandlingsprojekt arbetar vi i enskilda fall nära upphandlande myndigheter och enheter i olika stadier av upphandlingen för att välja upphandlingsform, bedöma och formulera krav och kriterier och säkerställa lagligheten i upphandlingsförfarandet. Vårt uppdrag är ofta att minimera risken för överprövning eller säkerställa att en ansökan om överprövning inte vinner bifall.

Upphandlingsrättsliga processer
Tvister går inte alltid att undvika och när en process är nödvändig biträder vi leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter i syfte att säkra det bästa möjliga utfallet för vår kund. En domstolsprocess är ett skarpt läge och kräver fokus och engagemang och att ligga steget före motparten. Detta är våra löften till våra kunder. Vi biträder i allehanda process- och tvistefrågor från riskhantering och bedömning av processförutsättningar till att agera ombud i mål om överprövning av upphandlingar, avtals giltighet, skadeståndsprocesser och mål om upphandlingsskadeavgift.