Skip links

Victor Pålsson Lundell

Biträdande jurist

victor.palssonlundell@br-a.se

Victor är specialiserad inom upphandlingsrätt. Victor agerar som ombud och företräder både internationella och nationella företag i överprövningsprocesser. Han har även projektlett ett stort antal upphandlingar och har erfarenhet av rådgivning i samtliga skeden av upphandlingsprocessen.

Erfarenheter:
• 2020 – Biträdande jurist, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå
• 2018 – 2020 Biträdande jurist, Ramberg Advokater
• 2015 – 2018 Upphandlingskonsult, AffärsConcept

Utbildning:
• 2015 Juristexamen, Lunds universitet

Språk:
Svenska och engelska

victor.palssonlundell@br-a.se