Skip links

Johan Behseta Sundell

Biträdande jurist

johan.behseta.sundell@br-a.se

Johan är specialiserad inom konkurrensrätt. Han har arbetat som råd på Konkurrensverket på enheten för karteller och förvärv. Där ledde han större kartellutredningar, var undersökningsledare vid platsundersökningar och förhörsledare vid efterföljande förhör. Han har tidigare arbetat på bland annat EU-domstolen, College of Europe och gjorde sin notarietjänstgöring på Förvaltningsrätten i Göteborg.

Erfarenheter:
• 2019- Biträdande jurist, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå
• 2014-2019, Råd, Konkurrensverket, Stockholm
• 2012-2014, Sekundering, EU-domstolen, Luxembourg
• 2011-2012, Föredragande, Förvaltningsrätten i Stockholm
• 2010-2011, Förvaltningsrättsnotarie, Förvaltningsrätten i Göteborg
• 2010-2011, Projektledare, SUIPPCOL, Colombia
• 2008-2009, Föredragande, Förvaltningsrätten i Malmö
• 2008-2009, Forskningsassistent, Development office, College of Europe, Brygge

Utbildning:
• 2002-2008 Jur.kand., Lunds Universitet
• 2005-2008 Raoul Wallenberg Institute, Master in international law

Språk:
Svenska, Engelska och Franska

johan.behseta.sundell@br-a.se