Skip links

Jens Nilsson

Advokat

jens.nilsson@br-a.se

Jens är specialiserad inom upphandlingsrätt. Han har erfarenhet av att bistå klienter i alla faser av en upphandling, inklusive i frågor rörande fullgörandet av offentliga kontrakt. Jens har varit ombud i ett stort antal överprövningsmål i de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Erfarenheter:
• 2022– Advokat, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå
• 2017–2022 Advokat/Senior Associate, Kilpatrick Townsend
• 2017 Notarie, Förvaltningsrätten i Göteborg

Utbildning:
• 2016 Juristexamen, Uppsala universitet
• 2016 University College London
• 2015–2016 University of Reading

Språk:
Svenska och engelska

Ranking/utmärkelser:
• The Legal 500 EMEA, Recommended Lawyer 2022

jens.nilsson@br-a.se