Skip links

Helena Selander

Advokat

helena.selander@br-a.se

Erfarenheter:
• 2015- Biträdande jurist, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå
• 2014-2015 Jurist, Essen International AB
• 2013-2014 Föredragande, Konkurrensverket

Utbildning:
• 2013 Juristexamen, Lunds universitet

Språk:
Svenska och engelska

helena.selander@br-a.se