Skip links

Erik Sollenberg

Biträdande jurist

erik.sollenberg@br-a.se

Erik är biträdande jurist och specialiserad på offentlig upphandling. Han har erfarenhet av att biträda klienter i upphandlingsrättsliga frågor och särskilt som ombud vid överprövningsprocesser.

Erfarenheter:
• 2018– Biträdande jurist, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå
• 2016–2018 Biträdande jurist, Stavenow & Partners Advokatbyrå

Utbildning:
• 2016 Juristexamen, Uppsala universitet

Språk:
Svenska och engelska

erik.sollenberg@br-a.se