Skip links

Axel Eriksson

Biträdande jurist

axel.eriksson@br-a.se

Axel fokuserar huvudsakligen på konkurrensrätt. Han har arbetat som föredragande jurist inom koncentrationsgruppen på Konkurrensverket samt bistått verket vid ett antal större utredningar. Han har dessutom praktiserat på domstol.

Erfarenheter:
• 2021 – Biträdande jurist, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå
• 2020-2021 – Föredragande, Konkurrensverket

Utbildning:
• 2021 Juristexamen, Lunds universitet
• 2019-2020 Erasmusstudier vid University of Amsterdam

Språk:
Svenska och engelska

axel.eriksson@br-a.se