Skip links

GÖR NÅGOT B.R.A

Vi stöttar vår omvärld

Vi stöttar vår omvärld

BOKWALL RISLUND Advokatbyrå är grundad på en vilja att ta socialt ansvar och att verksamheten ska stötta sin omvärld. Byrån stödjer därför utvalda ideella verksamheter med pro bono rådgivning och en andel av den vinst vi genererar.
Vi är stolta att ha ett nära pro bono sambarbete med Project Playground (www.project-playground.org) och Inkludera Invest (www.inkluderainvest.se).

Efter ett gemensamt byråmöte har vi tillsammans bestämt att en del av 2021 års vinst ska gå till:

Föreningen Rädda Regnskogen. Regnskogarna är helt avgörande för att stabilisera jordens klimat och vårt stöd går till deras kamp att rädda regnskogarna i Central- och Sydamerika. https://raddaregnskog.se/

Civil Rights Defenders. Stödet går specifikt till Civil Rights Defenders akutfond för hjälp till lokala journalister och människorrättsjurister i Ukraina. https://crd.org/sv/

Barncancerfonden. Vi har valt att donera till Barncancerfonden via Hillevies minnesfond där donationen går till forskning samt familjestöd. https://www.barncancerfonden.se/hillevie 

En del av 2019 och 2020 års vinst gick till:

Ersta Diakoni. Stödet går specifikt till ”Vändpunkten” och deras sommarläger för barn i utsatta familjer med beroendeproblematik.

MIND. Stödet går specifikt till ”Självmordslinjen” som tar emot mer än 60.000 samtal per år och tyvärr inte har resurser att besvara alla samtal. Organisationen MINDS uppgift är ”att främja den psykiska hälsovården, till bevarande av psykisk jämvikt och hälsa hos friska personer, till förebyggande av nervösa och psykiska sjukdomstillstånd hos därav hotade personer samt till förbättrande genom ändamålsenliga vårdåtaganden av dem som drabbats av sådana sjukdomar.”

Barnfonden. Stödet går specifikt till deras pilotprojekt i Kenya där de har som mål att finansiera en hel container med Solvattendunkar. Solvatten är en svensk uppfinning som renar och värmer vatten genom UV-ljus på hushållsnivå.

Ocean Cleanup. I korthet vill Ocean CleanUpbidra till att lösa problemet med plast och nedskräpning av världens hav. En av Ocean CleanUps initiala intentioner är att försöka använda delar av plasten som samlas upp för fortsatt finansiering av projektet. Vårt stöd går specifikt till att köpa Ocean CleanUpSunglasses som är tillverkade av återvunnen plast insamlad under 2019 vid the GreatPacific GarbagePatch. Den insamlingen som Bokwall Rislund bidrog till att finansiera.

En del av 2018 års vinst gick till:

Raoul Wallenberg Academy For young leaders insamlingsstifelse. Stödet går specifikt till ”The Last Witnesses”. Raoul Wallenberg Academy vill genom projektet “The Last Witnesses” engagera och utbilda fler unga kring frågor som rör civilkurage och medmänsklighet – som ett vaccin mot antidemokratiska rörelser och främlingsfientlighet. De kommer att användas sig av ny, innovativ teknik i ett digitalt skolmaterial för att förstärka de livsviktiga samtalen om Förintelsen, demokrati och medmänskligt civilkurage i klassrum över hela Sverige. https://raoulwallenberg.se/raoul-wallenberg-academy/

Women for Education. Stödet går specifikt till att täcka tre unga kvinnors hela universitetsutbildning under fem år i Kenya. WFE är en organisation som hjälper kvinnliga studenter i Kenya med studiemedel, finansiell hjälp och mentorskap under deras universitetsstudier.
https://www.womenforeducation.org/

LTU Green Fuels KB. LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags bioprodukter till syntetgas och gröna bränslen. Fokus ligger på att ersätta fossil olja med gröna bränslen. Stödet går specifikt till en förberedande studie, för att förhoppningsvis inom ett par år producera och testa flygjetbränsle baserat på svenska skogsrester – och testflyga bränslet med kommersiellt flyg i Sverige. Förstudien ska underlätta och riskminimera en första kommersiell anläggning för tillverkning av flygbiobränsle baserat på skogsrester i Sverige. https://www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-Green-Fuels

Bee Urban Sweden AB. Bee Urban erbjuder företag att göra en konkret insats för närmiljön genom att under ett års tid bli fadder för en bikupa. I snitt var tredje tugga vi äter är pollinerad av en insekt. Inte bara maten vi äter är beroende av bin utan även andra tjänster som vi får av naturen såsom levande och välmående grönområden till rekreation och luftrening. I Sverige har vi ca 300 arter vildbin varav 130 är rödlistade. Det är alltså närmare 40 % av våra vilda bestånd. Honungsbina lider av samma svårigheter som de vilda genom klimatförändringar, monokulturer i jordbrukslandskapet och insektsgifter.
http://www.beeurban.se/

En del av 2017 års vinst gick till:

The Ocean Cleanup Foundation. Ocean CleanUp som försöker lösa problemet med plast och nedskärpning i våra hav. Ocean CleanUp projektet lägger sitt fokus på att städa upp det plast och skräp som har ackumulerats i haven, deras första stora fokusområde är Great Pacific Garbage Patch. De fångar in plast som flyter i de stora sopbergen i havet med hjälp av u-formade barriärer. På så sätt kan skräpet enkelt skeppas iväg och återvinnas. Organisationen beräknar att de kan få bort upp till 50 procent av det stora sopberget i Stilla Havet på mindre än fem år. www.theoceancleanup.com

Tuki Nepal Society. Tuki Nepal Society är en svensk förening som sedan 2005 arbetat med att på ett långsiktigt hållbart sätt förändra tillvaron för människorna i den lilla byn Jyamrung och dess omgivning. Stödet går specifikt till projektet ”Build up Nepal” och att introducera/stötta Earth-brick teknologin i Nepal. Med denna metod kan byborna själva producera sitt byggnadsmaterial i byn. Bygg upp Nepal står för maskiner, utbildning och support. Varje klassrum och varje hus som byggs blir också en utbildning för lokala byggare, entreprenörer och bybor. www.tukinepal.org

Humanium Metal by IM. Humanium Metal är ett material tillverkat av återvunnen metall ifrån omhändertagna illegala vapen främst ifrån Centralamerika. Den nya metallen görs sedan tillgänglig för kommersiell produktion. Alla produkter som tillverkas med Humanium Metal skapar nya inkomstkällor för offer av illegala vapen och till projektet som syftar till att bygga upp konfliktdrabbade samhällen. www.humanium-metal.com

En del av 2016 års vinst gick till:

Insamlingsstiftelsen Wildhood Foundation. Stödet går specifikt till Wildhoods luft- och hundpatruller som i samverkan bevakar och skyddar det hårt ansatta området runt Krugerparken i Sydafrika mot tjuvjakt av främst noshörningar, elefanter och stora apor. www.wildhood.org

Action Aid Sverige. Stödet går specifikt till ActionAids uppbyggnad av ett nytt Youth Center i flyktinglägret i Zarqaa i Jordanien. I Zarqaa finns ca 1,5 miljoner syriska flyktingar och många är bart som upplevt trauman pga. krig och flykt. Ett nytt Youth Center sysselsätter 16 ungdomsledare som får ledarskaps- och metodikutbildning av ActionAid för att utveckla deras ledarskapsförmåga och bygga känsla av delaktighet i samhällsutveckling. Ungdomsledarna får ansvara för 10 barn per månad, totalt ca 740 barn på ett år, för att ge barnen tillgång till psykosocialt stöd och möjlighet att leka, läsa böcker och skriva berättelser för att genom kreativitet bearbeta trauman, skapa gemenskap mellan flyktingar från olika områden och motivera till framtida inlärning. www.actionaid.se

Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden (VIF). VIG samlar framstående forskare och frivilliga krafter i syfte att samla in stöd till forskning och utveckling kring fattigdomens infektionssjukdomar, men också att bidra till ökad kunskap om dessa sjukdomars inverkan på de fattiga samhällena. Stödet går särskilt till grundforskning kring malaria. www.vif.se

En del av 2015 års vinst gick till:

Den ideella organisationen HAND IN HAND Sweden (www.handinhand.nu) och då specifikt deras Village Uplift Project. Projektet löper under två år med syftet att lyfta en hel by ur fattigdom. En typisk by har mellan 1 000 och 2 000 invånare. HAND IN HAND mobiliserar framförallt kvinnor från byn i självhjälpsgrupper och ger dem utbildning och träning i entreprenörskap och sparande.

Den ideella organisationen Refugees Welcome Stockholm (refugeeswelcomestockholm.se) och dess integrationsprojekt Rosa Stationen i Nacka där nyanlända får hjälp och stöd med att hitta rätt i det svenska samhället.

Den sydafrikanska ideeella organisationen Youth Solutions Africa (www.safyouth.org). Youth Solutions arbetar i kåkstaden Philippi där de bland annat driver härbärge för hemlösa, soppkök, fritids och förskola och olika utbildningsprogram för ungdomar och vuxna. Vårt stöd går till att finansiera ca 130 Repurpose Schoolbags, skolväskor i återvunnet material som tillverkas i Sydafrika. Skolväskan har en lampa som laddas under dagen med solceller i väskan vilket ger barnen en lampa för läxläsning på kvällen.

Därutöver har hjälporganisationerna UNHCR och Röda korset under 2015 erhållit bidrag för katastrofhjälp.