Skip links

Läs Omar El Khatib och Petter Florwalds artikel om att den första sanktionsavgiften enligt Säkerhetsskyddslagen blev alltför hög.

Skärpningen av Säkerhetsskyddslagen börjar märkas. Flera tillsynsutredningar har inletts och Länsstyrelsen i Skåne har beslutat om en sanktionsavgift mot VA Syd på sju miljoner kronor. En förhållandevis hög avgift, skriver Omar El Khatib och Petter Florwald.

Läs artikeln här; https://inkopsradet.se/alltfor-hog-forsta-sanktionsavgift/